Träffar 2020

Träff nr 96 2020-01-26
Izor, Ludde, Qurt, Rasmus

Träff nr 97 2020-02-23
Izor, Qurt, Ludde

29 mars (tidsomställning) P.g.a. rådande läge är träffen inställd
26 april P.g.a. rådande läge är träffen inställd
31 maj (mors dag)
28 juni
26 juli
30 augusti (Kanalens dag)
27 september
25 oktober (tidsomställning)
29 november
27 december